Kurumsal Kimlik

Kurumsal imajımızın tüm paydaşlar nezdinde tutarlı ve bütünsel olarak algılanması için kurumsal kimlik standartlarına uyuma büyük önem veriyoruz.