Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde çevreyi koruyarak üretiyor ve attığımız her adımda sosyal faydayı önceliklendiriyoruz.

Kale Grubu, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde faaliyet gösterdiği her alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal etkisini göz önüne alarak bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden karşılamak üzere çözümler üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, üretimden hizmete uzanan tasarım ve iş süreçlerini, inovasyon yaklaşımını ve teknoloji kullanımını bütünsel bir bakış açısıyla yönetmeyi amaçlıyor.

Kale Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile Kale Grubu Şirketlerinin çevresel ve toplumsal faaliyetleri Kale Holding bünyesinde takip edilerek Grup Şirketleri arasında sürdürülebilirlik uygulamalarında koordinasyon sağlanıyor.