İnsan Kaynakları Uygulamaları

İK uygulamalarımızla insanı merkezimize koyuyoruz.

İnsan Kaynakları Uygulamaları ile yeni yeteneklerin Kale Grubu’na katılması, çalışanların yetkinliklerine göre doğru pozisyonlarda çalışması, çalışanların öğrenme ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi ve doğru performans takibi ile şirketlerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

İşe Alım

İşe alım süreci uygulamaları, gelişime ve yeniliklere açık, işin niteliği ve yetkinlikleriyle eşleşen, iş ahlakına sahip, kurum kültürüne, değerlerine ve hedeflerine uygun bireyleri Kale Grubu’na kazandırmayı hedefliyor. 

Pozisyonun gerekliliklerine göre adayların değerlendirilmesinde genel yetenek testi, yabancı dil seviye belirleme testi, kişilik envanteri, değerlendirme merkezi uygulaması ve yetkinlik bazlı mülakatlar olmak üzere belirli süreçler uygulanıyor. Tüm değerlendirmelerin sonucunda pozisyon için en uygun adaya iş teklifi yapılıyor.

Mevcut iş ilanlarımıza kariyer.net ve LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Yetenek Yönetimi

Kale Grubu yetenek yönetimi yaklaşımı, her çalışanının bir yetenek olduğu gerçeğiyle oluşturuldu. Bu doğrultuda, işlere uygun yetenek, yeterlilik, bilgi ve beceriye sahip kişilerin gruba alınması, grupta tutulması ve yeteneklerinin etkin bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte, çalışanların gelişim planları doğrultusunda performanslarının artırılması, çalışan beklentileri ile şirket beklentilerinin dengelenmesi de yetenek yönetimi sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öğrenme ve Gelişim

Öğrenme ve gelişim süreci ile tüm çalışanlarına yönelik mesleki, teknik ve kişisel gelişim alanlarında eğitim ve gelişim çözümleri sunuluyor. Böylece, sürekli öğrenen, öğrendiğini uygulayan ve paylaşan “öğrenen organizasyon” olma kültürünün geliştirilmesi; aynı zamanda, çalışanların iş tatmininin ve motivasyonunun artırılması da hedefleniyor.

Performans Yönetim Süreci

Kale Grubu Performans Yönetim Sisteminde çok boyutlu ve hedef bazlı değerlendirme esas alınarak Dengeli Karne metodu kullanılıyor. Sistem, tüm şirketin gelişime ve büyümeye odaklı aynı yönü takip etmesini sağlamanın yanı sıra şirketin uzun vadeli başarısı için gerekli olan stratejik hedefleri de içeriyor.

Şirket hedef kartlarının belirlenmesini takiben başlayan bireysel performans sistemi finansal, müşteri, iş süreçleri ile öğrenme ve gelişim kategorileri olmak üzere dört temel alanda takip ediliyor.

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Kale Grubu şirketlerinde, şirket stratejileri doğrultusunda işlerin organizasyona kattığı göreceli değeri ölçmek amacıyla tüm çalışanların görevlerini kapsayan İş Değerlendirme Sistemi uygulanıyor. Bu sistemde işler, Kale Grubu için oluşturulan “İş Aileleri” kapsamında ve belirli kademelerde gruplandırılıyor.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri sonucunda belirlenirken; iş değerlendirme sürecinde unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı ve işin kurum hedeflerine ulaşılmasındaki etki ve katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir sistem olan HAY İş Değerleme Sistemi kullanılıyor.

İş değerleme çalışmalarının ardından, piyasa araştırmaları ile yurt içi ücret piyasaları yakından takip ediliyor ve analizler sonucunda şirketlerin mevcut ücret yapıları, piyasadaki konumları ve finansal güçlerine göre rekabetçi ve adil ücret politikaları belirlenerek uygulanıyor.

Kariyer Yönetimi

Kale Grubu bünyesinde, terfi, atama, kademe artışı ve rotasyon süreçlerinin bütünsel ve objektif bir insan kaynakları yaklaşımıyla yürütülmesi amacıyla performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları kullanılıyor.

Eğitim ve Gelişim, Performans Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi gibi uygulamalarla kişilerin teknik ve kişisel gelişimleri ile kariyer hedefleri destekleniyor. Yönetim Kariyer Yolu, çalışanın daha üst pozisyona geçmek için gerekli koşulları sağlamanın yanında, yönetim ve liderlik becerilerini de gerektiren bir kariyer yoluyken; Teknik Kariyer Yolu, derinlemesine uzmanlık gerektiren bir konu üzerinde (Arge, mühendislik vb.) danışılan görevinin üstlenildiği rolleri içeren kariyer yolu olarak değerlendiriliyor. Kale Grubu çalışanları, yetkinlik değerlendirme sonuçlarına göre Yönetim Kariyer Yolu veya Teknik Kariyer Yolu’na yönlendirilerek kariyer hedefleri belirleniyor.