Politikalar ve Sertifikalar

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kale Holding yönetimi olarak giderek iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgi güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirdiğimiz uygulamalarla; 
 
ISO/IEC 27001 Standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmeyi ve sürekli iyileştirmeyi, 
Şirketlerimizin en önemli varlığı olan bilgiyi, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından sistematik bir şekilde değerlendirerek, içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazara oluşabilecek tüm tehditlerden korumayı, 
Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi zamanında, etkin, doğru, hızlı ve güvenli yürüterek, ilgili kanun/mevzuatlara ve sistem güvenliğini gerektiren yasal düzenlemelere uymayı, 
Bilgi güvenliği farkındalıklarını arttıracak faaliyetler düzenleyerek Kale Grubu çalışanları ve paydaşlarımız nezdinde var olan güveni ve memnuniyeti pekiştirmeyi,
Bilgi güvenliği hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynağı sağlamayı, 
Bilginin üretilmesi, raporlaması, işlenmesi, paylaşılması, saklanması ve imhası faaliyetlerindeki bilgi güvenliği risklerini tespit etmeyi ve bu riskleri sistematik bir şekilde yönetmeyi,
Bilgi Güvenliği Politikamızı Bilgi Güvenliği Hedeflerimizle birlikte, her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında değerlendirerek ve çalışmaların ilerleme durumlarını raporlayarak yıl içinde devamlı takip etmeyi taahhüt ederiz. 

Tüm çalışma arkadaşlarımızın işlerini yaparken bu politikaya ve geliştirilen uygulamalara uyarak, bilgi güvenliği risklerinin oluşmasını engelleyecek ve bu kapsamda bizlere katkı sağlayacak şekilde çalışacaklarına olan inancımız tamdır.