Geleceğin Kaleleri

Geleceğin Kaleleri ile Kale Grubu’nun gelecekteki liderlerini yetiştiriyoruz.

Geleceğin Kaleleri, Kale Grubu’nun gelecekteki liderlerinin yetiştirilmesini, kurum içinde ortak kültür oluşturulmasını ve takım çalışmasının güçlendirilmesini amaçlıyor. 

Kale Grubu çalışanları, performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları ile yönetici görüşleri doğrultusunda Geleceğin Kaleleri programına katılabilirken; eğitim ve gelişim programında sunulan teknik bilgi, beceri ve gelişim imkânı ile daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmaları sağlanıyor.

Geleceğin Kaleleri kapsamında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Başkan Yardımcısı ve Bölüm Başkanları üst düzey yönetici gelişim programlarına; Direktör ve Müdür seviyesindeki yöneticiler lider gelişim programlarına; Yönetici, Kıdemli Mühendis/Kıdemli Uzman, Mühendis/Uzman ve Uzman Yardımcıları ise Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Akademisi programlarında eğitim alıp alanlarındaki yetkinliklerini artırıyorlar.