Enerji verimliliği sanayi için tercih olmaktan çıktı, zorunluluk haline dönüştü

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su ve Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 13 Ocak‘ta düzenlenen TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli’ne katılarak, sanayide enerji verimliliği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bodur Okyay, “Dünya, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda daha iyi bir yaşama evrilmeye çalışırken; ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ ile AB’den başlayarak yeni bir uluslararası ticaret sistemi ve iş bölümü anlayışı doğarken; sanayi olarak en önemli girdilerimizin başında gelen enerji konusundaki gelişmeleri yakından takip etmemiz ve gerekli adımları hızla atmamız, verimli ve rekabetçi bir ekonomide hak ettiğimiz yeri almamız adına büyük önem taşıyor” dedi.


Küresel kaygıların ve iklim değişikliğini azaltma yönündeki çabalarının sanayicileri enerji verimliliğine sevk ettiğini belirten Bodur Okyay, diğer bir faktörün de enerji maliyetlerinin üretim içindeki payının yükselmesi olduğunu söyledi. “Enerji tüketimi bu şekilde artmaya devam ederse, büyük olasılıkla küresel çapta enerji fiyatları daha da yükselecek” diyen Bodur Okyay, bugün artık enerji verimliliğinin bir seçenek ya da tercih olmaktan çıktığını, zorunluluk haline dönüştüğünü söyledi.


Seramik sektörünün genel yapısı itibarıyla enerji yoğun sektörler arasında yer aldığını belirten Zeynep Bodur Okyay, “Sınai birim maliyet içinde enerji girdisinin payı firmadan firmaya ve kullanılan teknolojiye göre değişmekle birlikte, ülkemizde neredeyse yüzde 50’ler düzeyinde. Bu nedenle sektörümüzde yakıt ve sıcak hava teknolojileri başta olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanımını sağlamak, teknoloji ve gelişmeleri yakın takip ederek uygulamak son derece önemli” diye konuştu.


Kale Grubu’nda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik 


Kale Grubu’nun bütçe ve yatırım projelerinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik başlıklarının önemli kriterler arasında yer aldığını vurgulayan Bodur Okyay, mevcut tesislerin yanı sıra 2022’nin son çeyreğinde devreye alınacak KB-8 ve Granit-2 Fabrikalarının da sürdürülebilirlik alanında büyük destek sağlayacak şekilde sıfır atık, düşük enerji kullanımı, yüksek hız ve esneklik özellikleriyle tasarlandığını sözlerine ekledi.