Çanakkale’nin Akıllı Şehir Olma Yolunda Dev Buluşma

Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda bulunarak kentin rekabet gücünü ulusal ve küresel ölçekte yükseltmek amacıyla 2017 Şubat ayında hayata geçirilen Aklım Fikrim Çanakkale projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Projenin üçüncü yılında, ilk kez böylesine kapsamlı ve kentin dönüşümü için model olabilecek, “Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale” temasıyla uluslararası bir konferans düzenlendi.

19 Eylül 2019 tarihinde, Çanakkale Troya Müzesi’nde gerçekleşen konferansta Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis ve Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerinin de aralarında bulunduğu, uzmanlar, fikir ve düşünce liderleri, akademisyenler, iş dünyası ve teknoloji liderleri gibi değerli konuşmacılar, sürdürülebilir ve akıllı şehirler kavramı hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim paylaşımları ile sürdürülebilir ve akıllı şehirler konularına ışık tutulması ve Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirilmesi hedefiyle hayata geçen konferans kapsamında, “Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik”, “Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre” ana oturumları ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi”, “Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler”, ve Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen AB Türkiye Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında planlanan “Şehir Eşleştirme ve Akıllı Şehirler” olmak üzere üç paralel oturum düzenlendi.

Toplamda yedi oturumda alanında uzman 33 konuşmacıyı ağırlayan Konferans, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında yürütülen, şehirleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenerek ilgili haftanın etkinliklerinden biri oldu. 

Konferansta aynı zamanda, Hollanda'nın bisiklet kültürüne odaklanan ve coğrafi olarak bisiklet kullanılabilecek yerleşim merkezlerine model oluşturan “Neden Pedal Çeviriyoruz? (Why We Cycle?)” isimli belgesel gösterimi gerçekleştirildi.