YK Başkanının Mesajı

Kale Grubu olarak, sorumlu ve duyarlı liderlik anlayışımız doğrultusunda yalnızca üretimi ve büyümeyi değil, ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefliyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,

1957 yılında seramikle başladığımız üretim yolculuğumuzu, köklerimize sahip çıkarak katma değerli yatırımlarımız, yenilikçi ürünlerimiz ve küresel işbirliklerimizle sürdürüyoruz. Topraktan başladığımız yolculuğumuza gökyüzünde devam ediyoruz. Kurucumuz Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un değerleri doğrultusunda, bugün ana faaliyet alanlarımız olan yapı ürünleri, yapı kimyasalları, savunma ve havacılık sektörlerinde Türkiye’nin sanayileşerek kalkınması, yerli üretimin gelişmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz.

Tasarım yetkinliklerimizin öne çıktığı, her zaman ilklere imza attığımız, birçok ürüne ismini verdiğimiz yapı sektöründe yaşam alanlarına yeni anlamlar katmayı hedefliyoruz. Avrupa’nın en büyük 4’ncü, dünyanın en büyük 15’inci üreticisi olduğumuz yapı ürünleri sektöründe köklerimizden aldığımız güçle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizin ve içinde bulunduğumuz bölgenin lideri olduğumuz ve sektördeki tüm ürünleri kapsamımıza aldığımız yapı kimyasalları alanında ise daima daha iyiye ulaşmak için çabalıyoruz.

Yapı sektöründeki tecrübemizden yola çıkarak adım attığımız, kurumsal inovasyon geleneğimizin en iyi örneği olan savunma ve havacılık sektöründe, Ar-Ge kabiliyetlerimizle tasarlayıp ürettiğimiz ürünler ve paydaşlarımızla iş birliği yaparak küresel projelerde var olduğumuz bir alan. Bir yandan ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarımı bize ait olan ürünleri üretirken, diğer yandan dünyanın en büyük savunma ve havacılık şirketleriyle iş birliği yaparak küresel projelerde yer alıyoruz.

Türkiye’nin üreterek kalkınması için çalışmaya devam ederken, sürdürülebilir başarı ve kurumsal sürekliliği sağlamak üzere 21. yüzyılın hızla değişen rekabet koşullarına adapte oluyoruz. Dijital dönüşüm başta olmak üzere yeni teknolojilere yatırım yaparken, insanı her zaman merkeze koyuyor; çevik ve esnek organizasyon yapıları kuruyoruz. Kurumsal gelişime olduğu kadar bireysel gelişime verdiğimiz önemle en kıymetli sermayemiz olan insan kaynağına yatırım yapıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra, dünyada herkes için refahı artırmaya yönelik kapsayıcı büyümeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Sorumlu ve duyarlı liderlik anlayışımız doğrultusunda, yalnızca üretimi ve büyümeyi değil; ürettiğimiz değerleri toplumla paylaşarak gelişmeyi hedefliyoruz. Yalnız kendin için yaşamamak, doğduğun ve doyduğun topraklara değer katmak Kurucumuz Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’dan devraldığımız en büyük miras. Bizim önceliğimiz de bu mirasa sahip çıkmak. 

Bu doğrultuda, Türkiye’nin geleceğinde yeni başarı hikâyeleri oluşturmak, özgün işler yapmak, yaratıcı ve ilham veren işlerin içinde olmak ve buna hevesli olan kişileri  cesaretlendirmek için çalışıyoruz. Ekonomik yatırımlarımızda olduğu gibi, hayata geçirdiğimiz sosyal yatırımlarda da bu anlayışı önceliklendiriyoruz.

Kale Grubu olarak gelecek yıllarda da üretmeye, öncü olmaya, yaşam alanlarına yeni anlamlar katmaya, geleneğimize, geleceğimize, birbirimize ve memleketimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizi biz yapan, Kale Grubu’nu “Bu Toprakların Kale’si” yapan bu değerleri her zaman daha ileriye taşıyacağız.

Bu hedeflerimize ulaşmak için emek veren, katkı sağlayan, bizimle yan yana duran tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Zeynep Bodur Okyay

Kale Grubu Başkanı ve CEO